Υπηρεσίες

Από την σχεδιαστική μελέτη στην εγκατάσταση και επίβλεψη, στο μικρότερο χρονικό διάστημα με την μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Μελετη

Η ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε. μπορεί να σχεδιάσει και να κοστολογήσει την εγκατάσταση της σκαλωσιάς βάσει των απαιτήσεων σας. Η οικονομοτεχνική μελέτη συντάσσεται για να σας παρουσιάσει αναλυτικά το έργο, τα απαιτούμενα υλικά καθώς και το αναλυτικό κόστος. Τα 20 χρόνια εμπειρίας μας εγγυώνται την τεχνογνωσία μας. Έτσι, μπορούμε να σχεδιάσουμε την καλύτερη λύση για τη δική σας ανάγκη, πάντα με γνώμονα το συμφέρον σας.

Εγκατασταση

Από τη στιγμή που θα συμφωνηθεί η εγκατάσταση ενός ικριώματος, η ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την εγκατάσταση του, διαφυλάσσοντας όλες τις πιστοποιήσεις της. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη σωματική ακεραιότητα του εργατικού προσωπικού και προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε τις εγκαταστάσεις μας παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Οι σκαλωσιές της Hunnebeck, με την ευκολία εγκατάστασης τους, ευνοούν την ταχύτητα και ασφάλεια της εγκατάστασης και συνεπώς την γρηγορότερη εκκίνηση των εργασιών σας.

Επιβλεψη

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό επιβλέπει την εξέλιξη των εργασιών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και ομαλή διεξαγωγή του έργου. Παρέχοντας την ευελιξία αναπροσαρμογής των εγκατεστημένων ικριωμάτων στις δικές σας απαιτήσεις επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εξέλιξη του έργου σας στο ελάχιστο δυνατό χρονικό εύρος.