ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

25.000 τ.μ. πιστοποιημένων ικριωμάτων υψηλής ποιότητας

Η ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε. χρησιμοποιεί σκαλωσιές της παγκοσμίως καταξιωμένης Huennebeck GmbH. Η υψηλή ποιότητα των ικριωμάτων της Huennebeck και οι πιστοποιήσεις που διαθέτουν είναι η ιδανική λύση για τις εργασίες σας. Τα παρακάτω μοντέλα αποτελούν την καλύτερη λύση για τα ελληνικά δεδομένα και διακρίνονται για τη στιβαρή κατασκευή τους, τη γρήγορη συναρμολόγηση και την αξιόπιστη λειτουργία τους.

Έμπιστη σκαλωσιά για αμέτρητες εφαρμογές. Ευέλικτη, αποτελεσματική, πολύ εύκολη και γρήγορη στη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Η BOSTA 70 τηρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 12811 για μέγιστο επιτρεπτό φορτίο στην πλατφόρμα στα 200 κιλά το τετραγωνικό μέτρο. Έχει πλάτος 70 εκατοστά και σχετικά με τα πρότυπα εργασίας και ασφαλείας χαρακτηρίζεται ως ικρίωμα κλάσης 3.

Ο μεγάλος αδερφός της BOSTA 100. Έμπιστη σκαλωσιά για εφαρμογές βαρέως τύπου. Ευέλικτη, αποτελεσματική, πολύ εύκολη και γρήγορη στη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Η BOSTA 100 τηρεί τις απαιτήσεις του DIN 4420 για μέγιστο επιτρεπτό φορτίο στην πλατφόρμα στα 600 – 1000 κιλά το τετραγωνικό μέτρο. Έχει πλάτος 100 εκατοστά και τηρεί τα πρότυπα εργασίας και ασφαλείας των ικριωμάτων των κλάσεων 4, 5 και 6.

Για ειδικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι σκαλωσιές MODEX. Οι σκαλωσιές MODEX με την ευελιξία τους και την προσαρμοστικότητα τους σε κάθε δύσκολη εφαρμογή: γέφυρες επίπεδες ή τοξωτές, πλωτά μέσα (πλοία, πλωτές γέφυρες) και φράγματα (κυκλική τοποθέτηση).

Στην ΙKRIOMATA I.K.E. χρησιμοποιούμε σκαλωσιές του του γερμανικού ομίλου Harsco Infrastructure Deutschland GmbH (μητρική της Hunnebeck) (πιστοποιημένα προϊόντα DIN 18451, αριθμός αδείας Ζ-8.1-54.2 από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Γερμανίας) που παρέχουν μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες, είναι άριστης ποιότητας και μπορούν να καλύψουν και τις πλέον εξειδικευμένες απαιτήσεις σε εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη.