Έργα

Επιλεγμένα έργα μας από τον χώρο της κατασκευής και βιομηχανίας

MAKEDONIA PALACE

Ανακατασκευή κτηριακού κελύφους