Ήρων

Συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού

Εγκατάσταση ικριωμάτων στη μονάδα παραγωγής ενέργειας του ΗΡΩΝ στην Θήβα Βοιωτίας. Το έργο είχε σαν στόχο την μηχανική επεξεργασία και συντήρηση του βασικού ρότορα. Ο σωστός προγραμματισμός και σχεδιασμός του συστήματος ικριωμάτων στην καρδιά της παραγωγικής μονάδας είναι βιοτικής σημασίας για την άρτια διεξαγωγή των πολύπλοκων επεξεργασιών συντήρησης. Η ευελιξία του εξοπλισμού μας επιτρέπει την προσαρμογή ικριωμάτων σε οποιαδήποτε γεωμετρία με οποιαδήποτε βαθμό δυσκολίας συνθηκών και φορτίου.