Έργα

Επιλεγμένα έργα μας από τον χώρο της κατασκευής και βιομηχανίας

Ήρων

Συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού

MAKEDONIA PALACE

Ανακατασκευή κτηριακού κελύφους

ELPEDISON

Συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων

NATO

Συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων